capriole_charles

Bitcoin Miner Sell Pressure

Bitcoin miners are in pain and now (November 2022) selling more than they have in almost 5 years!

Introducing: Bitcoin Miner Sell Pressure.

A free, open-source indicator which tracks on-chain data to highlight when Bitcoin miners are selling more of their reserves than usual.

The indicator tracks the ratio of on-chain miner Bitcoin outflows to miner Bitcoin reserves.

- Higher = more selling than usual
- Lower = less selling than usual
- Red = extraordinary sell pressure

Today , it's red.

What can we see now ?

Miners are not great at treasury management. They tend to sell most when they are losing money (like today). But there have been times when they sold well into high profit, such as into the 2017 $20K top and in early 2021 when Bitcoin breached $40K.

Bitcoin Miner Sell Pressure identifies industry stress, excess and miner capitulation.

Unsurprisingly, there is a high correlation with Bitcoin Production Cost; giving strong confluence to both.

In some instances, BMSP spots capitulation before Hash Ribbons. Such as today!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?