tux

TonyUX EMA Scalper - Buy / Sell

This is a simple scalping strategy that works for all time frames... I have only tested it on FOREX

It works by checking if the price is currently in an uptrend and if it crosses the 20 EMA.

If it crosses the 20 EMA and its in and uptrend it will post a BUY SIGNAL.
If it crosses the 20 EMA and its in and down it will post a SELL SIGNAL.

The red line is the highest close of the previous 8 bars --- This is resistance
The green line is the lowest close of the previous 8 bars -- This is support
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="Tony's EMA Scalper - Buy / Sell", shorttitle="TUX EMA Scalper", overlay=true)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)
plot(out, title="EMA", color=blue)
last8h = highest(close, 8)
lastl8 = lowest(close, 8)

plot(last8h, color=red, linewidth=2)
plot(lastl8, color=green, linewidth=2)


bearish = cross(close,out) == 1 and close[1] > close 
bullish = cross(close,out) == 1 and close[1] < close 

plotshape(bearish, color=red, style=shape.arrowdown, text="Sell", location=location.abovebar)
plotshape(bullish, color=green, style=shape.arrowup, text="Buy", location=location.belowbar)