WD_GANN

Hosoda Waves ABCDE

The Hosoda Waves indicator was devised by Goichi Hosoda, who is also the creator of the Ichimoku system, with the idea that previous highs and lows could determine future price ranges that the market would react to.
Hosoda's projections are the NT, N, V, and E waves, which are derived from calculations based on both upward and downward ABC swings.
Hosoda's waves are derived from the following calculations:
NT Wave = C + (C - A)
N Wave = B + (B - A)
V Wave = B + (B - C)
E Wave = C + (B - A)
There are already scripts for the Hosoda waves, and my idea is to project an ABCDE swing simultaneously, meaning projecting three swings:
ABC, indicated with an A, resulting in NT-A, N-A, V-A, E-A.
BCD, indicated with a B, resulting in NT-B, N-B, V-B, E-B.
CDE, indicated with a C, resulting in NT-C, N-C, V-C, E-C.
Once the indicator is applied to the chart, the interactive Pine Script tool version 5 will prompt you to identify 5 points of "low-high-low-high-low" or "high-low-high-low-high," both for upward and downward movements and mixed.
Once clicked, these price points can be moved. If you change the time frame or market instrument, the indicator must be removed because it remains tied to the prices where it was initially drawn.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?