glst0rm

ZenTrend Price Cycles

glst0rm Uppdaterad   
ZenTrend attempts to plot the cycles that occur as the price cycles between the top and bottom of long- and short-term price linear regression channels.

The indicator observes a fast (35-period) and a slow (100-period) linear regression channel and plots their slopes on an oscillator. When the slope of the fast channel crosses above or below the slope of the slow channel, a signal is plotted.

  • The red line is the slope of the fast channel; blue is the slope of the slow channel
  • A green dot and background indicates the slope of recent price action has crossed above the slope of long-term price action.
  • A red dot and background indicates the slope of recent price action has crossed below the slope of long-term price action.
  • A gray dot indicates the slope of recent price action is slowing. The difference between the long- and short-term slopes is narrowing.

Here are things I look for when observing price cycles
  • Where does the cross occur? Crosses high above or below the 'zero line' indicate a more extreme change in price channel slopes.
  • Flat line: crosses that occur while the lines are flat often indicate chop.
  • "Curve" of the line - a cross that occurs as the slope lines are starting to curve up/down indicates a sharper and more extreme change in price channel slope.
Versionsinformation:
Updated chart and parameter names
Versionsinformation:
Added optional display of LRSI crosses
Versionsinformation:
Bull/bear background color is now based on indicator slope. I'm finding this to be more accurate than basic crosses.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?