Pinnacle_Investor

Taylor Rule

Pinnacle_Investor Uppdaterad   
The Taylor rule is a simple formula that John Taylor devised to guide policymakers. It calculates what the federal funds rate should be, as a function of the output gap and current inflation. Here, we measure the output gap as the difference between potential output and real GDP. Inflation is measured by changes in the CPI, and we use a target inflation rate of 2%. We also assume a steady-state real interest rate of 2%.
Versionsinformation:
Updated
Versionsinformation:
Set your chart timeframe to 3 months (quarterly), otherwise the values are completely wrong.
Versionsinformation:
Moving Average
Versionsinformation:
Now works on all timeframes

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?