veryfid

Relative Volume Screener Alerts

veryfid Premium Uppdaterad   
This script will screen 12 different stocks and current chart (13 in total) for entry points from my relative volume indicator.
1. Enter in any ticker ID's from charts you wish to scan in the settings.
2. Go to desired timeframe.
3. Click add alert button at top toolbar.
4. Select RVOL Screener Alerts indicator, input alert notification settings and/or change alert name and click create.
The script will then scan the stocks and alert you of any entry points from the timeframe you set the alerts.
A new alert needs to be created for each timeframe you wish to screen.

You can find my relative volume indicator here:
Release Notes: Added LSMA 6 and LSMA 21 breakouts to alerts. These can be turned off in settings.
Release Notes: Updated inputs so now easier to select charts

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?