niquedegraaff

Tooltip

niquedegraaff Uppdaterad   
Library "Tooltip"
This library helps creating and managing nice looking data (key/value) tooltips that you can use for
labels. The tooltips data key/value will align automatically. It is optional to convert the data to a values only string too.

method addSpacesToKey(this)
  Calculates the amount of spaces needed after the key to make it the key least 4 characters wide.
  Namespace types: Data
  Parameters:
    this (Data): (Data) The Data.

method addTabs(this, longestKeyLength)
  Calculates the amount of tabs to be used.
  Namespace types: Data
  Parameters:
    this (Data): (Data) The Data.
    longestKeyLength (int)

method longestKeyLength(this)
  Returns the length of the longest key string in the array.
  Namespace types: Data
  Parameters:
    this (Data): (Tooltip) The object to work with.
@return (int) The length of the key.

method toString(tooltips, withKey)
  Helper function for the tooltip.
  Namespace types: Data
  Parameters:
    tooltips (Data)
    withKey (bool): (bool) Wether to create a string with keys in it.
@return (string) The string

new()
  Creates a new array to store tooltip data in
@return (Data) The data array.

Data
  Key/Value pair for tooltips
  Fields:
    key (series string)
    value (series string)
Versionsinformation:
v2 | Fixed bug where amount of tabs and spaces were calculated incorrectly when the key was shorter than the size of a tab (4 chars)

Added:
method fill(this, longestKeyLength)
  Calculates the amount of spaces and tabs to align all values.
  Namespace types: Data
  Parameters:
    this (Data): (Data) The Data.
    longestKeyLength (int)

Removed:
method addSpacesToKey(this)
  Calculates the amount of spaces needed after the key to make it the key least 4 characters wide.

method addTabs(this, longestKeyLength)
  Calculates the amount of tabs to be used.
Versionsinformation:
v3 | Fixed more alignment bugs.
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.