InvestitoreComune

RSI Divergence

RSI DIVERGENCE is a difference between a fast and a slow RSI. Default values are 5 for the fast one and 14 for the slow one.
You can use this indicator in 2 different ways:
  • normal RSI: check double or triple top/bottom on a chart meanwhile RSI is descending/ascending (check the example on chart)
  • signal line: when RSI Divergence cross zero line from bottom to top you get a buy signal (the line become green), vice versa when the RSI Divergence cross zero line in the opposite way you get a sell signal (the line become red)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?