QuantVue

HTF Support & Resistance [QuantVue]

The "HTF Support / Resistance" indicator highlights critical price levels across multiple timeframes helping you recognize major support/resistance areas.

Whether you're a day trader needing to understand the current day's price action, or a long-term investor looking to analyze yearly trends, this indicator can be a valuable addition to your trading toolkit.

The daily levels, which can be enabled or disabled according to your preference, will give you insights into the open, high, and low levels for the current and previous day.

Similarly, weekly levels provide information for the current and previous weeks, while monthly levels cover the current and previous months.

In addition, the indicator offers more extended views through its quarterly and yearly levels. These will help you understand long-term trends and major support/resistance areas, and they can be particularly beneficial for major support/resistance levels.

Features:
🔹Visualization: View support and resistance levels from Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, and Yearly timeframes.
🔹Customizable Appearance: Tailor the display colors and line styles for each level according to your preferences.
🔹Clear Labeling: Each level is clearly labeled for quick identification.
🔹Extension Option: Opt to extend the support and resistance lines across the chart for better visualization.

Give this indicator a BOOST and COMMENT your thoughts!

We hope you enjoy.

Cheers.

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?