RozaniGhani-RG

HarmonicSwitches

█ OVERVIEW
This library is complementary for XABCD Harmonic Pattern Custom Range Interactive

TupleSwitchHL()
  : Tuple Switch for High Low
  Parameters:
    : : _bool, low_X, high_X, low_A, high_A, low_B, high_B, low_C, high_C
  Returns: : price_X, price_A, price_B, price_C

TupleSwitchStyleColor()
  : Tuple switch for style and color
  Parameters:
    : : _bool
  Returns: : style0, style1, col_dir

TupleSwitchString()
  : Tuple switch for string
  Parameters:
    : : _bool
  Returns: : str_dir, str_X, str_A

TupleSwitchValid()
  : Tuple switch for valid
  Parameters:
    : : _str
  Returns: : str_invalid, str_valid

TupleSwitchTime()
  : Tuple switch for time
  Parameters:
    : : _str, time_1, time_2, time_3
  Returns: : E1, E2

SwitchColor()
  : Switch color
  Parameters:
    : : _str
  Returns: : col_valid

SwitchExtend()
  : Extend line
  Parameters:
    : : _str
  Returns: : _extend

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.