BullRider802

Bitcoin Fibonacci Log Regression

The "Zero Line" is the calculated logarithmic regression of Bitcoin over the last decade.
The rainbow above the Zero Line are the Fibonacci multiples from 0 --> 1 of the log regression (0.236, 0.382, etc.)
The rainbow below the Zero Line is identical, except that the multiples are negative (-0.236, -0.382, etc.)

For the first time ever, Bitcoin broke through the Zero Line (the natural regression) when it dumped on March 12-13. It looked at though the regression was invalidated when, in fact, it simply made an unprecedented move to a lower Fibonacci multiple.

Enjoy.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?