junglockahashi

[FTX Funding Colored Candles] [third eye]

This Indicator plots FTX: BTCPERP predicted funding rates and colours the candlesticks based on it.

!!!
Since Tradingview always plots new indicators at the back you might have to click:
Name of the Indicator ( ) -> More -> Visual Order -> Bring to Front

(unfortunately, there is no way for me to do this in pinescript)

There is also the possibility to change colors in the Settings:
It is grouped by where Basis is (FTX:BTCPERP - FTX Spot index)
Changing that might be good for getting a more close up view of LTF price action.

Also to get rid of the Values in the Status line click on Settings and scroll to the bottom to disable "Value in Status Line"
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?