SkyHighTA

Oxy Candlestick

Oxymoronic (oxy) candlesticks often appear at significant levels in a chart and can indicate increased probabilities of directional moves.

Typically, green candles are hollow and red candles are filled. An oxymoronic candle is colored bullishly but filled bearishly (solid green) or vice versa (hollow red).

Oxy flags occur when:
1) Price gaps up and closes lower than the open but above the last close. A solid green (or black) candle is bearish .
2) Price gaps down and closes higher than the open but below the last close. A hollow red candle is bullish .

An oxy candle indicates one of three things:
1) Price is going up ( bullish oxy)
2) Price is going down ( bearish oxy)
3) Price will return to this level (either)

#1 and #2 are the default meaning. If those don't play out then look for #3.

As is the case with most indicators, it is best not to use this indicator in isolation, but to combine it with other forms of analysis to increase your probabilities and to identify significant levels.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?