toodegrees

forex_factory_events_id_B

toodegrees Uppdaterad   
Library "forex_factory_events_id_B"
Supporting Utility Library for the Live Economic Calendar by toodegrees Indicator; database with the second 500 Forex Factory News Event types.

ff_titleB(ID)
  Converts a number to Forex Factory News title (second 500).
  Parameters:
    ID (string): Identifier of the Forex Factory News Event. Please see the library for more information.
  Returns: Returns the title of the Forex Factory News Event.
Versionsinformation:
v2
Versionsinformation:
v3
Versionsinformation:
v4
Versionsinformation:
v5
Versionsinformation:
v6
Versionsinformation:
v7
Versionsinformation:
v8
Versionsinformation:
v9
Versionsinformation:
v10

homo faber fortunæ suæ
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.