kaigouthro

matrixautotable

kaigouthro Uppdaterad   
Library "matrixautotable"
Automatic Table from Matrixes with pseudo correction for na values and default color override for missing values. uses overloads in cases of cheap float only, with additional addon for strings next, then cell colors, then text colors, and tooltips last.. basic size and location are auto, include the template to speed this up...

TODO : make bools version

var string group_table  = ' Table'
var int   _tblssizedemo = input.int  ( 10 )
string   tableYpos   = input.string ( 'middle'  , '↕'        , inline = 'place' , group = group_table, options=['top', 'middle', 'bottom'])
string   tableXpos   = input.string ( 'center'  , '↔'        , inline = 'place' , group = group_table, options=['left', 'center', 'right'], tooltip='Position on the chart.')
int     _textSize   = input.int  ( 1      , 'Table Text Size' , inline = 'place' , group = group_table)

var matrix<float> _floatmatrix   = matrix.new<float> (_tblssizedemo, _tblssizedemo, 0      ) 
var matrix<string> _stringmatrix   = matrix.new<string> (_tblssizedemo, _tblssizedemo, 'test'    ) 
var matrix<color> _bgcolormatrix  = matrix.new<color> (_tblssizedemo, _tblssizedemo, color.white ) 
var matrix<color> _textcolormatrix = matrix.new<color> (_tblssizedemo, _tblssizedemo, color.black ) 
var matrix<string> _tooltipmatrix  = matrix.new<string> (_tblssizedemo, _tblssizedemo, 'tool'    ) 


// basic table ready to go with the aboec matrixes (replace in your code)
//  for demo purpose, random colors, random nums, random na vals

if barstate.islast
  varip _xsize = matrix.rows  (_floatmatrix) -1
  varip _ysize = matrix.columns (_floatmatrix) -1
  for _xis = 0 to _xsize -1 by 1
    for _yis = 0 to _ysize -1 by 1
      _randomr = int(math.random(50,250))
      _randomg = int(math.random(50,250))
      _randomb = int(math.random(50,250))
      _randomt = int(math.random(10,90 ))
      bgcolor = color.rgb(250 - _randomr, 250 - _randomg, 250 - _randomb, 100 - _randomt )
      txtcolor = color.rgb(_randomr, _randomg, _randomb, _randomt             )
      matrix.set(_bgcolormatrix  ,_yis,_xis, bgcolor )
      matrix.set(_textcolormatrix ,_yis,_xis, txtcolor)
      matrix.set(_floatmatrix   ,_yis,_xis, _randomr)
      
      // random na
      _ymiss = math.floor(math.random(0, _yis))
      _xmiss = math.floor(math.random(0, _xis))
      matrix.set( _floatmatrix   ,_ymiss, _xis, na)
      matrix.set( _stringmatrix  ,_ymiss, _xis, na)
      matrix.set( _bgcolormatrix  ,_ymiss, _xis, na)
      matrix.set( _textcolormatrix ,_ymiss, _xis, na)
      matrix.set( _tooltipmatrix  ,_ymiss, _xis, na)

// import here
import kaigouthro/matrixautotable/1 as mtxtbl

// and render table.. 
mtxtbl.matrixtable(_floatmatrix, _stringmatrix, _bgcolormatrix, _textcolormatrix, _tooltipmatrix, _textSize  ,tableYpos  ,tableXpos)

matrixtable(_floatmatrix, _stringmatrix, _bgcolormatrix, _textcolormatrix, _tooltipmatrix, _textSize, tableYpos, tableXpos) matrixtable
  Parameters:
    _floatmatrix: <matrix> float vals
    _stringmatrix: <matrix> string
    _bgcolormatrix: <matrix> color
    _textcolormatrix: <matrix>color
    _tooltipmatrix: <matrix> string
    _textSize: int
    tableYpos: string
    tableXpos: string

matrixtable(_floatmatrix, _stringmatrix, _bgcolormatrix, _textcolormatrix, _textSize, tableYpos, tableXpos) matrixtable
  Parameters:
    _floatmatrix: <matrix> float vals
    _stringmatrix: <matrix> string
    _bgcolormatrix: <matrix> color
    _textcolormatrix: <matrix>color
    _textSize: int
    tableYpos: string
    tableXpos: string

matrixtable(_floatmatrix, _stringmatrix, _bgcolormatrix, _txtdefcol, _textSize, tableYpos, tableXpos) matrixtable
  Parameters:
    _floatmatrix: <matrix> float vals
    _stringmatrix: <matrix> string
    _bgcolormatrix: <matrix> color
    _txtdefcol: color
    _textSize: int
    tableYpos: string
    tableXpos: string

matrixtable(_floatmatrix, _stringmatrix, _txtdefcol, _bgdefcol, _textSize, tableYpos, tableXpos) matrixtable
  Parameters:
    _floatmatrix: <matrix> float vals
    _stringmatrix: <matrix> string
    _txtdefcol: color
    _bgdefcol: color
    _textSize: int
    tableYpos: string
    tableXpos: string

matrixtable(_floatmatrix, _txtdefcol, _bgdefcol, _textSize, tableYpos, tableXpos) matrixtable
  Parameters:
    _floatmatrix: <matrix> float vals
    _txtdefcol: color
    _bgdefcol: color
    _textSize: int
    tableYpos: string
    tableXpos: string
Versionsinformation:
v2

Updated:
matrixtable(_stringmatrix, _textSize, tableYpos, tableXpos) matrixtable
  Parameters:
    _stringmatrix: float vals
    _textSize: int
    tableYpos: string
    tableXpos: string
Versionsinformation:
v3

Fixed Error allowing for table resizing dynamically.
Versionsinformation:
v4
minor glitch, fixed table repaint issue
Versionsinformation:
v5

Updated Glitch problem on varying matrix sizes.
probably,..
Versionsinformation:
v6

ix! matrixes of differrent sizes will fill to match largest of them with na vals
Versionsinformation:
v7
Versionsinformation:
v8
quick lastconfirmedhistory availability and better color invert/default cols
Versionsinformation:
v9

Now can fit to screen area, change cell sizing, and returns table object for adjusting frame/border/bacckground

Added:
bgcolor(bgcolor)
  Set background or Table
  Parameters:
    bgcolor: New Background Color
  Returns: void

border()

frame()

Updated:
mtable()
  autogenerate table from string matrix

matrixtable(_stringmatrix, _textSize, tableYpos, tableXpos)
  matrixtable
  Parameters:
    _stringmatrix: float vals
    _textSize: int
    tableYpos: string
    tableXpos: string
Versionsinformation:
v10

oversight - table blanking when live and all mtx's even sized fixed.
Versionsinformation:
v11
added option for any type for two w/ or without background col
and any single type with plain no colors

Added:
anytwo()
anyone()
Versionsinformation:
v12
switch dat/titles in anytwo, hide NAN on string convert
Versionsinformation:
v13

added customizable w/h of cells and library imports updated to latest

Updated:
matrixtable(_stringmatrix, _textSize, tableYpos, tableXpos)
  matrixtable
  Parameters:
    _stringmatrix: float vals
    _textSize: int
    tableYpos: string
    tableXpos: string

anytwo()

anyone()
Versionsinformation:
v14
minor addition, (total rewrite coming in future)

Updated:
anyone(_colormtx, _textSize, tableYpos, tableXpos, _fit, _shrink, _w, _h, _defaultbg, _defaultxt)
  Parameters:
    _colormtx
    _textSize
    tableYpos
    tableXpos
    _fit
    _shrink
    _w
    _h
    _defaultbg
    _defaultxt
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.