octalide

utils

octalide Uppdaterad   
Library "utils"

ma_smooth(alg, src, len) Calculates various moving averages
  Parameters:
    alg: Smoothing algorithm to use
    src: Source data
    len: Length of moving average
Versionsinformation:
Update displayed chart
Versionsinformation:
v3
Versionsinformation:
v4

Added:
vma(alg, src, len) Calculates various moving averages
  Parameters:
    alg: Smoothing algorithm to use
    src: Source data
    len: Length of moving average

Removed:
ma_smooth(alg, src, len) Calculates various moving averages
Versionsinformation:
v5

Added:
sig(val) Clamps a value between 0 and 1 on a sigmoid curve
  Parameters:
    val: Input data

siga(val) Clamps a value between -1 and 1 on a sigmoid curve
  Parameters:
    val: Input data
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.