noop-noop

Market Profile Fixed View

noop-noop Uppdaterad   
Some instruments does not provide any volume information, therefore, as a fixed volume profile user, I needed a fixed market profile indicator to use the same principles, regardless of whether the volumes are available or not.

This script draws a market profile histogram corresponding to price variations within a specific duration, you only need to specify Start and End date/time values to see the histogram on your chart.

Details
  • Two lines corresponding to highest/lowest prices are displayed around the histogram
  • The redline corresponds to the POC (point of control)

Options
Start calculation
End calculation
Bars number (histogram resolution, currently locked to a max value of 50 bars)
Display side/Width (allows to modify size of bars, to the left or to the right)
Bars/Borders/POC Color customization

Notes
  • This script will probably be updated (to add VAH/VAL zones, and maybe other options). However, some common market profile attributes have not been implemented yet since I don't really use them)
Versionsinformation:
New update with some new options

  • You can now use 200 bars within a market profile area
  • A Heat color feature has been added with customization params
  • A background color can be added to the MP area (enabled by default)
Versionsinformation:
Update:

the POC line can be extended to the right (disabled by default)
Versionsinformation:
Update:

Lowest price line fixed
Versionsinformation:
Updates:

  • You can now enable/disable histogram, POC, high/low lines and background
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?