tux

MULTIPLE TIME-FRAME STRATEGY(TREND, MOMENTUM, ENTRY)

Hey everyone, this is one strategy that I have found profitable over time. It is a multiple time frame strategy that utilizes 3 time-frames. Highest time-frame is the trend, medium time-frame is the momentum and short time-frame is the entry point.

Long Term:
- If closed candle is above entry then we are looking for longs, otherwise we are looking for shorts

Medium Term:
- If Stoch SmoothK is above or below SmoothK and the momentum matches long term trend then we look for entries.

Short Term:
- If a moving average crossover(long)/crossunder(short) occurs then place a trade in the direction of the trend.

Close Trade:
- Trade is closed when the Medium term SmoothK Crosses under/above SmoothD.

You can mess with the settings to get the best Profit Factor / Percent Profit that matches your plan.

Best of luck!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
strategy("TUX MTF", overlay=true)

// MULTIPLE TIME FRAME STRATEGY
// LONG TERM --- TREND
// MED TERM --- MOMENTUM
// SHORT TERM --- ENTRY

// ENTRY POSITION TIMEFRAME
entry_position = input(title="Entry timeframe (minutes)", type=integer, defval=5, minval=1, maxval=1440)
med_term = entry_position * 4
long_term = med_term * 4

// GLOBAL VARIABLES
ma_trend = input(title="Moving Average Period (Trend)", type=integer, defval=50, minval=5, maxval=200)

// RSI
length = input(title="Stoch Length", type=integer, defval=18, minval=5, maxval=200)
OverBought = input(title="Stoch OB", type=integer, defval=80, minval=60, maxval=100)
OverSold = input(title="Stoch OS", type=integer, defval=20, minval=5, maxval=40)
smoothK = input(title="Stoch SmoothK", type=integer, defval=14, minval=1, maxval=40)
smoothD = input(title="Stoch SmoothD", type=integer, defval=14, minval=1, maxval=40)
maSm = input(title="Moving Avg SM", type=integer, defval=7, minval=5, maxval=50)
maMed = input(title="Moving Avg MD", type=integer, defval=21, minval=13, maxval=200)

// LONG TERM TREND
long_term_trend = security(ticker, tostring(long_term), sma(close,ma_trend)) > security(ticker, tostring(long_term), close)
plot(security(ticker, tostring(long_term), sma(close,ma_trend)), title="Long Term MA", linewidth=2)
// FALSE = BEAR
// TRUE = BULL

// MED TERM MOMENTUM

k = security(ticker, tostring(med_term), sma(stoch(close, high, low, length), smoothK))
d = security(ticker, tostring(med_term), sma(k, smoothD))

os = k >= OverBought or d >= OverBought
ob = k <= OverSold or d <= OverSold


// SHORT TERM MA X OVER
bull_entry = long_term_trend == false and os == false and ob == false and k > d and security(ticker, tostring(entry_position), crossover(sma(close, maSm), sma(close, maMed)))
bear_entry = long_term_trend == true and os == false and ob == false and k < d and security(ticker, tostring(entry_position), crossunder(sma(close, maSm), sma(close, maMed)))bull_exit = crossunder(k,d)
bear_exit = crossover(k,d)if (bull_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long, 10000)
    

if (bear_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short, 10000)
  
strategy.close("Long", when = bull_exit == true)
strategy.close("Short", when = bear_exit == true)