Investoz

© Investoz trendwarning

Investoz Mod Uppdaterad   
ema
The indicator is built as an educational purpose and is therefore not a recommendation for buying/selling shares.

The idea is to create a visual form in a graph that shows if there is any trend, both positive and negative. A dialog box with a warning tells you what trend prevails.

In the code, there is an opportunity to take a position or go out of position if you want to create a strategy around this trend indicator. However, I strongly recommend not to rely solely on this indicator as a buy/sell decision as the results will most likely be negative if you buy on a positive trend and sell on a negative trend. It must be combined with other ideas and therefore this script works more as a complement to your own strategy.

It is free for anyone to use this indicator and make it better.
Versionsinformation:
Total number of days issue is now edited and I also changed the language from Swedish to English. I also changed the aesthetic of the indicator.
Versionsinformation:
More language changes.
Versionsinformation:
Updated to color.new() function.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?