gliderfund

Colors

gliderfund Uppdaterad   
Library "Colors"
This Library delivers Hex Codes of Colors frequently used in indicators and strategies.

v3(colorName) Collection: Pinescript v3 Colors.
  Parameters:
    colorName: Color Name.
  Returns: Hex code of the inquired color.

v4(colorName) Collection: Pinescript v4 Colors.
  Parameters:
    colorName: Color Name.
  Returns: Hex code of the inquired color.
Versionsinformation:
v2

Added:
checkLuminance(srcColor, threshold)
  To interpret the level of darkness of the provided color, and tag it as dark or light.
  Parameters:
    srcColor (color): Color to check. Usually a background color. By default 'chart.bg_color'.
    threshold (simple int)
  Returns: Boolean isDark

Updated:
v3(colorName)
  Collection: Pinescript v3 Colors
  Parameters:
    colorName (simple string): Color Name
  Returns: Hex code of the inquired color

v4(colorName)
  Collection: Pinescript v4 Colors
  Parameters:
    colorName (simple string): Color Name
  Returns: Hex code of the inquired color
Versionsinformation:
v3

Updated:
checkLuminance(srcColor, threshold)
  To interpret the level of darkness of the provided color, and tag it as dark or light.
  Parameters:
    srcColor (simple color): Color to check. Usually a background color. By default 'chart.bg_color'.
    threshold (simple int)
  Returns: Boolean isDark
Versionsinformation:
v4

Added:
checkLuminanceSimple(srcColor, threshold)
  To interpret the level of darkness of the provided color, and tag it as dark or light.
  Parameters:
    srcColor (simple color): Color to check. Usually a background color. By default 'chart.bg_color'.
    threshold (simple int)
  Returns: Boolean isDark

checkLuminanceSeries(srcColor, threshold)
  To interpret the level of darkness of the provided color, and tag it as dark or light.
  Parameters:
    srcColor (color): Color to check. Usually a background color. By default 'chart.bg_color'.
    threshold (simple int)
  Returns: Boolean isDark

Removed:
checkLuminance(srcColor, threshold)
  To interpret the level of darkness of the provided color, and tag it as dark or light.
Versionsinformation:
v5

Added:
checkLuminance(srcColor, threshold)
  To interpret the level of darkness of the provided color, and tag it as dark or light.
  Parameters:
    srcColor (color): Color to check. Usually a background color. By default 'chart.bg_color'.
    threshold (simple int)
  Returns: Boolean isDark

Removed:
checkLuminanceSimple(srcColor, threshold)
  To interpret the level of darkness of the provided color, and tag it as dark or light.

checkLuminanceSeries(srcColor, threshold)
  To interpret the level of darkness of the provided color, and tag it as dark or light.

I develop indicators meant to be useful, profitable and good looking.
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.