ILuvMarkets

ILM Seasonality Big Moves - Table

ILuvMarkets Uppdaterad   
Use this script on Daily Timeframe.

This script calculates Daily Moves ( Intraday / Close basis ) and buckets them into 1% / 2% / 3% moves
Also calculates MAX DD for the financial year from Peak to Trough
Helps in identifying volatility of the instrument and high drawdowns due to volatility
Versionsinformation:
Added Max Gains in a year as well

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?