RDM13

Interactive Lot/Position Calculator FTX/OKX DCA [RDM13-NOSTRA]

Interactive script to calculate lot and position size when you use TradingView to trade on FTX or OKX. You can also use multi positions for DCA strategy.

After adding an indicator and making an initial interactive selection on the chart, you can modify the selection points by selecting the indicator and moving the points on the chart.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?