beller

LB_Bitcoin Blockchain Statistics by Beller

SCRIPT PUBLISH -- See you related Idea.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("Blockchain Bitcoin Statistics", shorttitle="Blockchain Statistics", precision=0)

//datas
nd = input(true, title="Show Network Deficit")
hr = input(true, title="Show Hash Rate")
mr = input(true, title="Show Miners Revenue")
ct = input(true, title="Show Cost Per Transaction")

//Data showing difference between transaction fees and cost of bitcoin mining.
networkdeficit = security("QUANDL:BCHAIN/NETDF", "D", close) 

//The estimated number of giga hashes per second (billions of hashes per second) the bitcoin network is performing.
hashrate = security("QUANDL:BCHAIN/HRATE", "D", close) 

//Historical data showing (number of bitcoins mined per day + transaction fees) * market price.
minersrevenue = security("QUANDL:BCHAIN/MIREV", "D", close)

//Data showing miners revenue divided by the number of transactions.
cptra = security("QUANDL:BCHAIN/CPTRA", "D", close) 

plot(nd ?networkdeficit:na, color = red, title="Network Deficit",style=area)
plot(hr?hashrate/100:na, color = blue, title="Hash Rate")
plot(mr?minersrevenue:na, color = orange, title="Miners Revenue")
plot(ct?cptra*100000:na, color = purple, title="Cost Per Transaction",style=columns,linewidth=2,transp=70)
hline(0, color=yellow, linestyle=dashed)