Giovanni-1-

Immediate rebalance

Giovanni-1- Uppdaterad   
Guided by the new ICT tutoring, I create this versatile Immediate Rebalance indicator

This indicator shows a different way on how to view the "Spikes or Shadows", based on the direction of the price this indicator divides the "Spike or Shadows" into levels 0.5 - 0.75 - 0.25 Fibonacci, giving the possibility to view the levels both in normal or in pre-Macro times

The user has the possibility to:
- Choose to have Spike levels shown in MultiTimeframe
- Choose to show Sike levels only Bullish or only Bearish
- Choose to show Sike levels only in pre-Macro/Macro times
- Choose to view the maximum amount of levels with Max Show

The indicator must be used as ICT shows in its concepts, the indicator takes into consideration the last 2 candles already closed so on the candle that is forming it is possible to expect reactions on the levels it marks, below is an example of how to use it in MultiTimeframe

Below I show an example on how to set the indicator to see Immediate Rebalance in Macro times

Below is an example of when not to take the indicator into consideration
Versionsinformation:
- Modification on the color change of the lines
Versionsinformation:
- Removed Rebalance in MACRO (- Removed Rebalance in MACRO (If you want you can go to the previous version)
- Added Rebalance and fixed 2 Rebalances 1 to Chart and the Other choose the TF)
- Added Rebalance and fixed 2 Rebalances 1 to Chart and the Other choose the TF
Versionsinformation:
- Added size LTF
Versionsinformation:
- Fixed Bug
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?