ChuckBanger

Aroon Histogram + CMO [ChuckBanger]

This is a combination of Aroon and Chande Momentum Oscillator . I made a histogram of Aroon , aqua line is Chande Momentum and the orange line are a simple moving average of Chande Momentum as a signal line.

One strategy you can use this for is to buy or sell when the signal line crosses the CM line or you can buy and sell when CM line is highest or lowest

You should also study how the indicators work separately:
Aroon Oscillator
https://www.investopedia.com/terms/a/aro...
Chande Momentum Oscillator
https://www.investopedia.com/terms/c/cha...

Tip jar, if you want to support my indicators work
BTC: 3EV8QGKK689kToo1r8pZJXbWDqzyJQtHy6
LTC: LRAikFVtnqY2ScJUR2ETJSG4w9t8LcmSdh
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?