patrik1470

Automatic Fibonacci Retracement Golden Pocket (GP)

patrik1470 Uppdaterad   
Main info
This script automatically draws you the Fibonacci retracement level called golden pocket from the latest detected pivot point to the actual price. This level is very popular among traders because the price tends to reverse on this level pretty often. You should use this on higher timeframes 15m+.

It is good to keep in mind that this level alone is not enough, you should still have another level there to enter the trade, for example golden pocket in combination with a demand zone is pretty solid. :)

Settings
  • The length for pivot point calculation is available in the script settings.
  • You can enable inverted golden pocket (for shorts)
  • You can hide/show the pivot point labels

If you want any updates, just feel free to write me :)
Versionsinformation:
Added fill between lines based on user's feedback. Users can configure it in settings -> style.
Versionsinformation:
Bugfix - Accidentally published wrong fill for inverted level.
Versionsinformation:
  • change colors - add green fill for longs and red fill for shorts
  • add 0.5 level based on user feedback

Let me help you become profitable in 2024. Check out my personal project CryptoHarvester cryptoharvester.io
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?