pro1007ka

libcompress

pro1007ka Uppdaterad   
Library "libcompress"
numbers compressor for large output data compression

compress_fp24()
  converts float to base64 (4 chars) | 24 bits: 1 sign + 5 exponent + 18 mantissa
  Returns: 4-character base64_1/5/18 representation of x

compress_ufp18()
  converts unsigned float to base64 (3 chars) | 18 bits: 5 exponent + 13 mantissa
  Returns: 3-character base64_0/5/13 representation of x

compress_int()
  converts int to base64
Versionsinformation:
v2

Bug fixes
Versionsinformation:
v3

Major logic fixes

Added:
base64_tointstr()
  converts base64 to int string
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.