shasshek

MidWeekPlot

Mid week high and low Plotting , usefull for finding a mid range or Expiry range detail of High and low
Release Notes: Updated line text to display the day of the line rather than Synonyms of the line
Release Notes: Added date range for customized ...
Release Notes: updated the date range issue
Release Notes: updated label placement for overwriting
Release Notes: added weekly, daily support line
Release Notes: Added table to show Signals
Release Notes: updated the Day range breakout
Release Notes: updated the box display with further info
Release Notes: WEEK Calculation mistake rectified with additional check
Release Notes: updated option for prev mid week High low plotting option
updated error in history lines painting
Release Notes: updated with last day line updating option
Release Notes: line extension of yesterday
Release Notes: Added AVWAP Option

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?