UDAY_C_Santhakumar

UCS_I_Martin Pring's Special K

Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring. His method combines short-term, intermediate and long-term velocity into one complete series. Useful tool for Long Term Investors

Function -
1) Primary Trend Reversals at a Relatively Early Stage.
2) Timing Short term Price Moves.

This indicator is always part of my analysis indicator set on stockcharts.com, Wanted to share it here.
Primary Use is to find TOPs and BOTTOMS in a Market - Not 100% but the most reliable warning sign when the market is TIRED.

Drawback - Need at least 725 Bars to calculate this - Originally Developed by Martin Pring.

MORE INFO --------------------->>>
stockcharts.com...school/doku.php?id=chart_s...

My Personal Goal for this Indicator is to convert this into an Overlay, with All the components (Short/Mid/Long) meaningfully plotted out. This would make this indicator far more useful in predicting the future longer term trend.

Uday C Santhakumar
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Created by UCSGears
// This indicator is always part of my analysis indicator set on stockcharts.com, Wanted to share it here.
// Primary Use is to find TOPs and BOTTOMS in a Market - Not 100% but the most reliable warning sign.
// Need at least 725 Bars to calculate this - Originally Developed by Martin Pring
// From the book "Technical Analysis Explained" - http://www.amazon.com/Technical-Analysis-Explained-Fifth-Edition/dp/0071825177

study(title="UCS_Martin Pring's Special K", shorttitle="UCS_Pring_sK")

a = input(10, title = "Smooth" )

roc1 = (sma(roc(close,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(close,15),10)*2)
roc3 = (sma(roc(close,20),10)*3)
roc4 = (sma(roc(close,30),15)*4)

roc5 = (sma(roc(close,40),50)*1)
roc6 = (sma(roc(close,65),65)*2)
roc7 = (sma(roc(close,75),75)*3)
roc8 = (sma(roc(close,100),100)*4)

roc9 = (sma(roc(close,195),130)*1)
roc10 = (sma(roc(close,265),130)*2)
roc11 = (sma(roc(close,390),130)*3)
roc12 = (sma(roc(close,530),195)*4)

osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12

plot(osc, color=blue, title="Martin Pring's Special K")
plot(sma(osc,a), color = red, title = "Smooth")
hline(0, title="Zero Line")