loxx

VHF Adaptive Fisher Transform [Loxx]

VHF Adaptive Fisher Transform is an adaptive cycle Fisher Transform using a Vertical Horizontal Filter to calculate the volatility adjusted period.

What is VHF Adaptive Cycle?
Vertical Horizontal Filter (VHF) was created by Adam White to identify trending and ranging markets. VHF measures the level of trend activity, similar to ADX DI. Vertical Horizontal Filter does not, itself, generate trading signals, but determines whether signals are taken from trend or momentum indicators. Using this trend information, one is then able to derive an average cycle length.

What is Fisher Transform?
The Fisher Transform is a technical indicator created by John F. Ehlers that converts prices into a Gaussian normal distribution.

The indicator highlights when prices have moved to an extreme, based on recent prices. This may help in spotting turning points in the price of an asset. It also helps show the trend and isolate the price waves within a trend.

Included:
  • Zero-line and signal cross options for bar coloring
  • Customizable overbought/oversold thresh-holds
  • Alerts
  • Signals

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?