tradeforopp

Multi-Timeframe FVG [TFO]

The goal of this indicator is to find Fair Value Gaps (FVGs) that overlap on multiple timeframes. FVGs are already meant to be “sensitive” areas where one might expect price to react from, therefore FVGs that overlap on multiple timeframes could provide even more confluence that there may be a reaction in said area (with proper context).


Mitigation Type allows users to select how FVGs should be mitigated, either by wick or by completely closing through the area.


The displacement option helps to filter out smaller FVGs by looking for areas where price ran rather quickly (causing displacement). This is done by comparing the candle that made the FVG to a fractional ATR value, so that one may fine-tune how much “larger” the candle range needs to be, relative to recent price action.


The timeframe alignment option allows users to select how many timeframes must be converging in order to draw FVGs. For instance, with all timeframes selected, a timeframe alignment value of 2 would require that there be overlapping FVGs on 2 or more timeframes. A value of 3 would require that there be overlapping FVGs on all 3 timeframes in order for them to be drawn.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?