RicardoSantos

CommonTypesMapUtil

RicardoSantos Wizard Uppdaterad   
Library "CommonTypesMapUtil"
Common type Container library, for central usage across other reference libraries.

ArrayBool
  Fields:
    v (bool)

ArrayBox
  Fields:
    v (box)

ArrayPoint
  Fields:
    v (chart.point)

ArrayColor
  Fields:
    v (color)

ArrayFloat
  Fields:
    v (float)

ArrayInt
  Fields:
    v (int)

ArrayLabel
  Fields:
    v (label)

ArrayLine
  Fields:
    v (line)

ArrayLinefill
  Fields:
    v (linefill)

ArrayString
  Fields:
    v (string)

ArrayTable
  Fields:
    v (table)
Versionsinformation:
v2 - added type descriptions and matrix component types.

Added:
MatrixBool
  Object containing a array.
  Fields:
    v (matrix)

MatrixBox
  Object containing a matrix.
  Fields:
    v (matrix)

MatrixPoint
  Object containing a matrix.
  Fields:
    v (matrix)

MatrixColor
  Object containing a matrix.
  Fields:
    v (matrix)

MatrixFloat
  Object containing a matrix.
  Fields:
    v (matrix)

MatrixInt
  Object containing a matrix.
  Fields:
    v (matrix)

MatrixLabel
  Object containing a matrix.
  Fields:
    v (matrix)

MatrixLine
  Object containing a matrix.
  Fields:
    v (matrix)

MatrixLinefill
  Object containing a matrix.
  Fields:
    v (matrix)

MatrixString
  Object containing a matrix.
  Fields:
    v (matrix)

MatrixTable
  Object containing a matrix.
  Fields:
    v (matrix)

Updated:
ArrayBool
  Object containing a array.
  Fields:
    v (bool)

ArrayBox
  Object containing a array.
  Fields:
    v (box)

ArrayPoint
  Object containing a array.
  Fields:
    v (chart.point)

ArrayColor
  Object containing a array.
  Fields:
    v (color)

ArrayFloat
  Object containing a array.
  Fields:
    v (float)

ArrayInt
  Object containing a array.
  Fields:
    v (int)

ArrayLabel
  Object containing a array.
  Fields:
    v (label)

ArrayLine
  Object containing a array.
  Fields:
    v (line)

ArrayLinefill
  Object containing a array.
  Fields:
    v (linefill)

ArrayString
  Object containing a array.
  Fields:
    v (string)

ArrayTable
  Object containing a array.
  Fields:
    v (table)
Versionsinformation:
v3 - missed variable name for matrices...
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.