RozaniGhani-RG

HarmonicCalculation

█ OVERVIEW
This library is complementary for XABCD Harmonic Pattern Custom Range Interactive

PriceDiff()
  : Price Difference
  Parameters:
    : : price_1, price_2
  Returns: : PriceDiff

TimeDiff()
  : Time Difference
  Parameters:
    : : time_1, time_2
  Returns: : TimeDiff

ReturnIndexOf3Arrays()
  : Return Index Of 3 Arrays
  Parameters:
    : : id1, id2, id3, _int
  Returns: : ReturnIndexOf3Arrays

AbsoluteRange()
  : Price Difference
  Parameters:
    : : price, y, point
  Returns: : AbsoluteRange

PriceAverage()
  : To calculate average of 2 prices
  Parameters:
    : : price_1, price_2
  Returns: : PriceAverage

TimeAverage()
  : To calculate average of 2 times
  Parameters:
    : : time_1, time_2
  Returns: : TimeAverage

StringBool()
  : To show ratio in 3 decimals format
  Parameters:
    : : _value, _bool, _text
  Returns: : StringBool

PricePercent()
  : To show Price in percent format
  Parameters:
    : : _price, PriceRef, str_dir
  Returns: : PricePercent

BoolCurrency()
  : To show syminfo.currency
  Parameters:
    : : _bool
  Returns: : BoolCurrency

RatioText()
  : To show RatioText in 3 decimals format
  Parameters:
    : : _value, _text
  Returns: : RatioText

RangeText()
  : To display RangeText in Harmonic Range Format
  Parameters:
    : : _id1, _id2, _int, _text
  Returns: : RangeText

PriceCurrency()
  : To show Currency in Price Format
  Parameters:
    : : _bool, _value
  Returns: : PriceCurrency

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.