dreamalittle

Manual PnL (Profit and Loss) % Tracker - spot long only


This is a manual profit and loss tracker. It takes the user's manual input of total cost and quantity, and then outputs a table on the bottom right of the chart showing the profit or loss %, average purchase price, gross profit or loss, and market value.

Instructions:

1. Double click the indicator title at the top left of the chart
2. Select the "Inputs" tab and click the empty field next to "Symbol" to enter the traded symbol+exchange. This entry MUST be the same as the chart you are on, for example BTCUSDT/BINANCE (indicator will not display otherwise)
3. Enter the Total Cost and Qty of shares/coins owned
4. Optional - change positive or negative colors
5. Optional - under the "Style" tab, change the color of the average price (AVG) line

Note that for the average price (AVG) line to be shown/hidden you must enable/disable "Indicator and financials labels" in the scales settings.

For crypto or other tickers that have prices in many decimal places I would suggest, for the sake of accuracy, adjusting the decimal places in the code so that for prices under $1 you will display more info.

For example let's say you purchase x number of crypto at a price of 0.031558 you should change the code displaying "0.00" on line 44 to "0.000000"

This will ensure that the output table and plotted line will calculate an average price with the same number of decimals.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?