SensitiveSuit

Minimalist Doji Highlighter

SensitiveSuit Uppdaterad   
This minimalism focused indicator was designed specifically to highlight doji candles (gravestone, long-legged, and dragonfly) that generally signal indecision/neutrality within price structure to improve trading accessibility for the disabled/visually impaired, visual charting cues or pattern visibility, and educational/learning purposes.

HOW TO USE IT:
Highlight doji candles to improve visual cues on chart.
Default size of 0.15-0.02 works best, yet can be modified thus ensuring flexibility of use and experimentation.
Additionally, there is an option to add crosses above doji candles for additional visual cues; this feature is set to false by default to avoid cluttering charts.

MARKET USAGE:
All time frames and assets.

MARKET CONDITIONS:
All conditions.
Versionsinformation:
Updated code based description to match public facing indicator description.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?