robbatt

lib_statemachine

Library "lib_statemachine"
simple state machine that allows tracking a state an manipulating it with conditions

method step(this, before, after, condition)
  will step the state of the state machine from one to the next in case of condition
  Namespace types: StateMachine
  Parameters:
    this (StateMachine): (StateMachine) the state machine to use
    before (int): (int) from state
    after (int): (int) to state
    condition (bool): (bool) if condition is true
  Returns: true (bool) if the state of the statemachine changed

method step(this, after, condition)
  will change the state of the state machine to the next in case of condition (not depending on previous state)
  Namespace types: StateMachine
  Parameters:
    this (StateMachine): (StateMachine) the state machine to use
    after (int): (int) to state
    condition (bool): (bool) if condition is true
  Returns: true (bool) if the state of the statemachine changed

method changed(this, within_bars)
  will return true if the state of the state machine was changed in this iteration
  Namespace types: StateMachine
  Parameters:
    this (StateMachine): (StateMachine) the state machine to use
    within_bars (int)
  Returns: true (bool) if the state of the statemachine changed

method reset(this, condition, min_occurrences)
  will reset the state machine if a certain 'condition' appears 'min_occurrences' times
  Namespace types: StateMachine
  Parameters:
    this (StateMachine): (StateMachine) the state machine to use
    condition (bool): (bool) reset condition
    min_occurrences (int): (int) min times 'condition' must appear for the reset to happen
  Returns: true (bool) if the state of the statemachine changed

StateMachine
  Fields:
    state (series__integer)
    neutral (series__integer)
    enabled (series__bool)
    reset_counter (series__integer)
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.