Pip-Whisperer

Color Library: Rainbow Index & Simplest Return Color

Pip-Whisperer Uppdaterad   
Library "Color Library!"
To help with large projects that need colors!
If you guys make the library bigger, share it so we can all have tons of colors!

2 Functions
Uppercase and Lowercase, because why not?
import library as color
1.) color.this("Brown") // or color.this("brown") both work
2.) color.rainbow(1) //Returns first index of Rainbow

this(x)
  TODO: color.this(Brown)
  Parameters:
    x: TODO: String Color Name
  Returns: TODO: Color

rainbow(x)
  TODO: Return Rainbow Index
  Parameters:
    x: TODO: Number is index of Rainbow :)
  Returns: TODO: Color
Versionsinformation:
v2
Constant Vs Series mismatch
Updated:
this(x)
  TODO: color.this(Brown)
  Parameters:
    x: TODO: String Color Name
  Returns: TODO: Color

rainbow(x)
  TODO: Return Rainbow Index
  Parameters:
    x: TODO: Number is index of Rainbow :)
  Returns: TODO: Color
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.