RozaniGhani-RG

Harmonic Pattern Table UDT

█  OVERVIEW
This table indicator was intended as helper / reference for using XABCD Pattern drawing tool.
The values shown in table was based on Harmonic Trading Volume 3: Reaction vs. Reversal written by Scott M Carney.
Code upgrade from Harmonic Pattern Table (Source Code) and based on latest User-Defined Type (UDT).
As a result, code appeared more cleaner.

█  FEATURES
1. List Harmonic Patterns.
2. Font size small for mobile app and font size normal for desktop.
3. Options to show Animal name in text, emoji or both.

█  USAGE
Similar to Harmonic Pattern Table (Source Code).

█  CREDITS
Scott M Carney, Trading Volume 3: Reaction vs. Reversal

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?