TraderBotA

Nasdaq or US Composite Total Volume

TraderBotA Uppdaterad   
Because no NASDAQ composite index or NYSE composite index provide data volume, this script intends to use the NASDAQ Composite total volume index, index ticker : TVOLQ, or the NYSE Composite total volume index, index ticker : TVOL, as a classical volume indicator on chart.
How tu use : in the input tab choose youe prefered SMA lenght and the volume' index ticker you want to display. TVOLQ for the NASDAQ Composite total volume or TVOL for the NYSE Composite total volume.
On chart, choose to display the indicator in a new pane.
Versionsinformation:
The indicator will appear directly in a new pane without any action on your part.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?