Shauryam_or

Ema Scalp

This is another simple strategy based on ema

Entry Buy - 1) when close crossover ema then buy and only open one trade till it not close
2) if previous buy trade is profitable open another trade and check again trade is profitable or not
3)if trade is not profitable reset and wait for sell condition...

Entry Sell -1) when close crossunder ema then sell and only open one trade till it not close
2) if previous sell trade is profitable open another trade and check again trade is profitable or not
3) if trade is not profitable reset and wait for buy condition.....

stop loss and take profit is percentage based ...
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?