kruskakli

ATR/StdDev SL/TP Label

kruskakli Uppdaterad   
This is a handy little info box containing the Stop-Loss/Take-Profit values
for a LONG/SHORT position based on either the ATR or the Standard Deviation
multiplied by a configurable constant.
Versionsinformation:
Bugfix: The Std.Dev values for Short SL/TP was wrong.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?