kruskakli

ATR/StdDev SL/TP Label

2584 visningar
142
This is a handy little info box containing the Stop-Loss/Take-Profit values
for a LONG/SHORT position based on either the ATR or the Standard Deviation
multiplied by a configurable constant.
Release Notes: Bugfix: The Std.Dev values for Short SL/TP was wrong.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer