Tonton_milt

Tips,Notes,Rules

Tonton_milt Uppdaterad   
Easy Annotation:
 • Quickly create custom annotations during your trading sessions to capture important ideas, strategies and observations as you go.

User-friendly Interface:
 • The indicator offers an intuitive interface, ensuring a smooth experience for adding notes to your chart.

Custom Appearance:
 • Personalize your annotations according to your preferences.
 • Adjust the text size to make your notes easily readable and tailored to your visual preferences.
 • Choose from a variety of colors to make your annotations visually distinct and recognizable.
 • Align your text according to your preferences to create a visually appealing graphic.

Flexible Positioning:
 • Place your annotations at the top, middle, or bottom of the chart, providing flexibility without obstructing your view of the price action.

Clear View of Price Action:
 • Make sure your personalized notes don't interfere with your analysis of market movements.

Tracking Trading Rules:
 • Use the indicator to record your trading rules, ensuring that you follow your established strategies consistently.
 • Implement and follow your risk management plans, helping you maintain control over your transactions.
 • Capture and examine the psychological cues that influence your decisions, promoting greater discipline in your approach to trading.

Improved Trading Experience:
 • The Trading Notes indicator integrates seamlessly into your trading workflow, allowing you to focus on market analysis and decision-making.
 • Develop a complete record of your trading sessions, facilitating post-analysis and continuous improvement.
Versionsinformation:
.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?