robertsullivan1956

SPX Expected Move

robertsullivan1956 Uppdaterad   
This indicator plots the "expected move" of SPX for today's trading session. Expected move is the amount that SPX is predicted to increase or decrease from its current price, based on the current level of implied volatility. The implied volatility in this indicator is computed from the current value of the VIX (or one of several volatility symbols available on Trading view). The computation is done using standard formula. The resulting plots are labeled as 1 and 2 standard deviations. The default values are to use VIX as well as 252 trading days in the years.
Use the square root of (days to expiration, or in this case a fraction of the day remaining) divided but the square root of (252, or number of trading days in a year).
timeRemaining = math.sqrt(DTE) / math.sqrt(252)
Standard deviation move = SPX bar closing price * (VIX/100) * timeRemaining
Versionsinformation:
This indicator plots the "expected move" of SPX for today's trading session. Expected move is the amount that SPX is predicted to increase or decrease from its current price, based on the current level of implied volatility . The implied volatility in this indicator is computed from the current value of the VIX (or one of several volatility symbols available on Trading view). The computation is done using standard formula. The resulting plots are labeled as 1 and 2 standard deviations. The default values are to use VOLI and 365 days in the year.
Use the square root of (days to expiration, or in this case a fraction of the day remaining) divided but the square root of (252, or number of trading days in a year).
timeRemaining = math.sqrt( DTE ) / math.sqrt(252)
Standard deviation move = SPX bar closing price * ( VIX /100) * time remaining
Versionsinformation:
Added VIX1D to the list of volatility indexes.
Versionsinformation:
This indicator plots the "expected move" of SPX for today's trading session. Expected move is the amount that SPX is predicted to increase or decrease from its current price, based on the current level of implied volatility. The implied volatility in this indicator is computed from the current value of the VIX (or one of several volatility symbols available on Trading view). The computation is done using standard formula. The resulting plots are labeled as 1 and 1/2 standard deviations. The default values are to use VIX as well as 252 trading days in the years.
Use the square root of (days to expiration, or in this case a fraction of the day remaining) divided but the square root of (252, or number of trading days in a year).
timeRemaining = math.sqrt(DTE) / math.sqrt(252)
Standard deviation move = SPX bar closing price * (VIX/100) * timeRemaining
Versionsinformation:
This indicator plots the "expected move" of SPX for today's trading session. Expected move is the amount that SPX is predicted to increase or decrease from its current price, based on the current level of implied volatility. The implied volatility in this indicator is computed from the current value of the VIX (or one of several volatility symbols available on Trading view). The computation is done using standard formula. The resulting plots are labeled as 1 and 1/2 standard deviations. The default values are to use VIX as well as 252 trading days in the years.
Use the square root of (days to expiration, or in this case a fraction of the day remaining) divided but the square root of (252, or number of trading days in a year).
timeRemaining = math.sqrt(DTE) / math.sqrt(252)
Standard deviation move = SPX bar closing price * (VIX/100) * timeRemaining
Versionsinformation:
Added a plot of the day's True Range vs Expected Move at the start of the day. When the true range is below the expected move the plot displays red below the previous day's close dotted line. When the true range exceeds the expected move it displays green above the previous day's close dotted line.
Versionsinformation:
Added the ability to mark with vertical lines up to 5 times during the trading day.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?