squattter

Fisher Transform with Up/Down colours - squattter

Credit to HPotter - colour code borrowed from his AO script.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Credit to HPotter for the colour code.
study(title="Fisher Transform with Up/Down colours - squattter")
len = input(34, minval=1, title="Length")
high_ = highest(hl2, len)
low_ = lowest(hl2, len)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = round_(.66 * ((hl2 - low_) / max(high_ - low_, .001) - .5) + .67 * nz(value[1]))
fish1 = .5 * log((1 + value) / max(1 - value, .001)) + .5 * nz(fish1[1])
fish2 = fish1[1]

hline(0, color=white, linewidth=2)

fush = fish2
cClr = fush > fush[1] ? lime : red
plot(fush, style=columns, linewidth=1, color=cClr)

plot(fish1, color=white, transp=0, linewidth=4, title="Fisher")