Dorkstorm

Phantom - My Session Range

This is a modification of a script by RobMinty, "FXN - Asian Session Range" The script provides functionality to track specific trading sessions based on user preference rather than just the market sessions open and close. The idea is to help you hold yourself accountable to your specific trading times as well as backtest various marketing timings suitable to your schedule.

This script utilizes RobMinty's pine code to visualize your market session. We have adjusted the script to project the end of the session before the candles print - as well as adding/subtracting the horizontal and/or vertical lines around the current session box. This should help you understand how much time you have left in your session with a quick visual representation. While we have made some additions and adjustments to RobMinty's script- The inputs and functions of the combined script have not changed significantly from the originals. Like the originals, the code has been made open-source. If this script is reused or modified, please provide credit to RobMinty. If you plan to use this specific code with the ability to remove lines from the box and project session end forward, please credit both of us.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?