rjthegreatxx

LAX Murray Math Levels

LAX Murrey Math Levels
Specify a starting price, then an interval and Lookback window.
The indicator will then plot a moving window of murray math levels.
Release Notes: Updated the way lines are drarwn.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer