A1TradingHub

VWAP/EMA50/EMA200

We script this one for combining VWAP , EMA50 and EMA200. The tool is fantastic if traders know how VWAP , EMA work? Just adding this script in your favorite and work like charm:

VWAP: How to trade with that
- One of the simplest uses of the VWAP is gauging support and/or resistance.
- A trader who is long a stock can use the VWAP as a target exit if its trading below.
- A stock trading over intraday VWAP may be bullish , while a stock trading under may be bearish .

EMA 50/EMA200: How to trade with that timeframe 50-day or 200-day period
- Identify the trend of market in longterm
- Golden-cross (short term EMA cross above longterm EMA ) is call golden-cross signals. It is opportunity for buying.
- Deal-cross ( short term EMA cross below longterm EMA ) is call dead-cross signals. It is opportunity for selling.
- Identify support levels
- Identify resistance levels

Let me know if you see anything else that should be added/changed.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?