EltAlt

Any Ribbon

This indicator displays a ribbon of two individually configured Fast and Slow and Moving Averages for a fixed time frame. It also displays the last close price of the configured time frame, colored green when above the band, red below and blue when interacting. A label shows the percentage distance of the current price from the band, (again red below, green above, blue interacting), when the price is within the band it will show the percentage distance from median of the band.

The Fast and Slow Moving Averages can be set to:
Simple Moving Average (SMA)
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted Moving Average (WMA)
Volume-Weighted Moving Average (VWMA)
Hull Moving Average (HMA)
Exponentially Weighted Moving Average (RMA) (SMMA)
Linear regression curve Moving Average (LSMA)
Double EMA (DEMA)
Double SMA (DSMA)
Double WMA (DWMA)
Double RMA (DRMA)
Triple EMA (TEMA)
Triple SMA (TSMA)
Triple WMA (TWMA)
Triple RMA (TRMA)
Symmetrically Weighted Moving Average (SWMA) ** length does not apply **
Arnaud Legoux Moving Average (ALMA)
Variable Index Dynamic Average (VIDYA)
Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)

I wrote this script after identifying some interesting moving average bands with my AMACD indicator and wanting to see them on the price chart. As an example look at the interactions between ETHBUSD 4hr and the band of VIDYA 32 Open and VIDYA 39 Open. Or start from the good old BTC Bull market support band, Weekly EMA 21 and SMA 20 and see if you can get a better fit. I find the Double RMA 22 a better fast option than the standard EMA 21.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?