QuantNomad

Trailing SL Strategy [QuantNomad]

I'm a big fan of simple strategies.
This one is a very simple one. So it consists only from one Trailing SL. When SL is hit, the position is reversed and SL is tracked for a new position.
You can choose one of 3 types of SL:
  • % of your price
  • ATR - it is calculated as current ATR * multiplier
  • Absolute
As you can see even this simple strategy can show pretty good results.

Courses:
Pine Programming v5: qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: qntly.com/proind

Hire Me: qntly.com/hirepine
Telegram: qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?