BeardedQuant

Pinbar (30-50 Rule)

My first script to identify pin bars with a predefined rules, any feedbacks are welcome.

Rules

Bullish Candle

1. Body of the candle should be above the 50% of the day's price range

AND

2. Either the open or the close should be above the 30% of the day's price range

if both the above conditions are met then a bullish arrow is produced with "B".

Bearish Candle

1. Body of the candle should be below the 50% of the day's price range

AND

2. Either the open or the close should be below the 30% of the day's price range

if both the above conditions are met then a bearish arrow is produced with "S".

Thanks

Hope this indicator helps you identify trading entries.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?